Maluri

Keadaan luaran lori yang sentiasa bersih - izzat lori sewa